Skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne

  • by

Choć bezrobocie w Polsce spada, to jednak nadal wiele osób jest zarejestrowanych w “pośredniakach”. Urzędy Pracy są dla nich swego rodzaju buforem bezpieczeństwa, bo choć nie pracują i nie mają dochodów, to jednak przynajmniej posiadają status osoby ubezpieczonej. W razie wypadku, nagłej choroby mogą zatem bezpłatnie skorzystać z usług medycznych, które objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym, np. pobytu w szpitalu. Gdy takiego statusu nie posiadają pozostają bez ubezpieczenia. Dziś zajmiemy się zagadnieniem: skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne i zastanowimy się jakie uprawnienia i obowiązki ma osoba bezrobotna i co może zrobić, gdy zostanie skreślona.

Kiedy następuje skreślenie z listy bezrobotny?

Jest szereg przyczyn dlaczego bezrobotny może zostać skreślony z listy. Pierwszą i najważniejszą jest niestawiennictwo w urzędzie. Każdy bezrobotny już w momencie złożenia dokumentów proszony jest o udanie się do doradcy zawodowego w celu ustalenia profilu pomocy. Takie profile są trzy. Osobom z pierwszego jest pomóc najłatwiej, gdyż są to osoby aktywne. Najtrudniej pomóc osobom przyporządkowanym do trzeciego profilu. Co to za osoby? Wcale nie chodzi o te bez kwalifikacji, a często osoby ukierunkowane, które upierają się, że chcą pracować w swoim zawodzie. Zawsze jednak urzędnik będzie zachęcał do tego, by poszerzyć zakres swojego poszukiwania. Bezrobotny zarówno z pierwszego, jak i drugiego profilu otrzymuje szereg propozycji zawodowych, zarówno staży, jak i dokształcenia zawodowego zakończonego stażem lub zatrudnieniem. Jeśli nie zgodzi się na propozycję urzędnika, ale potrafi uzasadnić logicznie tę odmowę, to nic się nie dzieje i wyznaczany jest kolejny termin stawiennictwa. Jeśli jednak ostentacyjnie odmówi bez podania racjonalnej i ważnej przyczyny, może zostać skreślony z listy bezrobotnych. Pierwsza taka odmowa skutkuje wyrejestrowaniem na okres 4 miesięcy. Kiedy po tym okresie bezrobotny znowu się zarejestruje i sytuacja się powtórzy, może zostać wyrejestrowany na 180 dni. Trzecia odmowa skutkuje wyrejestrowaniem na dwie trzecie roku czyli, 9 miesięcy – 270 dni. Skreślenie z listy bezrobotnych następuje od razu, kiedy bezrobotny nie stawi się na wyznaczony przez doradcę zawodowego termin i nie dostarczy usprawiedliwienia swojej nieobecności w ciągu 7 dni. Tu trzeba wiedzieć, że bezrobotny musi donieść zwolnienie lekarskie wypisane na druku urzędowym, zatem popularne L-4. Jeśli tego nie zrobi, nie stawi się w urzędzie w celu wyjaśnienia sprawy, to zostaje skreślony. Tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że w urzędzie również pracują ludzie, dlatego jeśli raz zdarzy się przegapienie terminu bądź wypadnie ważna sytuacja losowa, której nie można usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim, to można stawić się w urzędzie i złożyć stosowne wyjaśnienie, a urzędnik może uznać wizytę za odbytą i wyznaczyć kolejny termin.

Skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne – co należy wiedzieć?

Jeśli bezrobotny zostaje skreślony z listy na 4 miesiące, to również z opieki zdrowotnej nie może korzystać przez ten czas bezpłatnie, ponieważ tracąc status osoby bezrobotnej, traci również ubezpieczenie zdrowotne. Tak samo jest w przypadku wyrejestrowania na dłuższy czas, czyli 6 lub 9 miesięcy. Co w takiej sytuacji można zrobić, aby mieć ubezpieczenie? Nie pozostaje nic innego, jak znaleźć pracę. Ewentualnie można poprosić członka najbliżej rodziny o to, by w ramach wykonywanej pracy zgłosił dodatkową osobę do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż istnieje taka możliwość dla najbliższej rodziny. Jeśli dana osoba ma mniej niż 26 lat i uczy się, to może być zgłoszona przez rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast jeśli owe 26 lat już ukończyła musi albo korzystać z ubezpieczenia w ramach statusu osoby bezrobotnej albo czym prędzej znaleźć pracę. Bez przeszkód, jeśli chodzi o wiek można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w firmie, w której się pracuje,żonę lub męża. Należy to jednak zrobić w ciągu 7 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego, czyli w przypadku statusu osoby bezrobotnej z dniem skreślenia z listy bezrobotnych. Później także można zgłosić małżonka lub małżonkę, jednak trzeba wiedzieć, że za okres kiedy ubezpieczenie ustało trzeba uiścić zaległą składkę. Dotyczy to braku ubezpieczenia powyżej 3 miesięcy. Trzeba wiedzieć, że po skreśleniu z listy bezrobotnych jeszcze przez 30 dni widnieje się jako osoba ubezpieczona.

Skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne – to zagadnienie interesuje wiele osób. Warto jeszcze do naszych rozważań dodać, że jest możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to okazja do ubezpieczenia się dla osób, które nie pracują na umowę o pracę, ale np. umowę o dzieło lub zlecenie. W takiej sytuacji samodzielnie co miesiąc odprowadzają składkę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na indywidualny rachunek w ZUS. Zatem, jeśli nie można znaleźć pracy na etacie, to jest możliwość posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przy pracy na tzw. umowie śmieciowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *